blog MariiGerity
wtorek, 02 wrzesień 2008 - 14:26, napisałam w temacie Psychoterapia
Skomentujesz jako pierwsza?

Psychoterapia krótkoterminowa

Koncepcje terapii krótkoterminowej

Koncepcje terapii krótkoterminowej ujawniły się i ewaluowały w Mental Research Institute (MRI) - założonym w Paolo Alto w 1958 roku.

Pierwotnie grupę MRI tworzyli: Don Jackson, John Weakland, Jay Haley, Jules Riskin, Virginia Satir oraz Paul Watzlawick. W roku 1974 członkowie grupy opublikowali dwie książki - Zmiana zasady kształtowania i rozwiązywania problemów oraz Terapia krótkoterminowa: rozwiązanie problemów - które znacznie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania koncepcjami terapii krótkoterminowej. Wraz z upływem czasu i rozwojem tej gałęzi terapii wyodrębniały się nowe nurty, akcentujące różne elementy podejścia krótkoterminowego.

W roku 1978 roku Steve de Shazer i Insoo Kim Berg założyli Brief Family Therapy Center w Milwaukee. Opierając się na pracach Miltona H. Ericsona oraz koncepcjach i metodach pracy Mental Research Institute, stworzyli model Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - SFBT. A oto jej założenia:

Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.
Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

Założenia terapeutów krótkoterminowych

Większość terapeutów krótkoterminowych - mogących reprezentować różne nurty terapii krótkoterminowej - działa zgodnie z pewnymi wspólnymi założeniami.

Poniżej przedstawiam te z nich, które S. Lankton i C. Lankton wyodrębnili na podstawie analizy interwencji terapeutycznych Miltona H. Ericsona:

 • Ludzie działają na podstawie swych wewnętrznych map, a nie na podstawie doświadczenia sensorycznego.
 • W każdym momencie ludzie dokonują najlepszego dla siebie wyboru.
 • Wyjaśnienia, teorie, metafory, za pomocą których łączy się fakty dotyczące danej osoby, nie są tożsame z tą osobą.
 • Respektuj wszystkie informacje płynące od klienta.
 • Ucz wyborów, nigdy nie próbuj pozbawiać klienta wyboru.
 • Rozwiązania potrzebne klientowi znajdują się w obrębie historii jego życia.
 • Spotkaj się z klientem w jego własnym modelu świata.
 • Elementem kontrolującym system jest osoba o największej liczbie możliwych wyborów.
 • Nie ma ludzi, którzy by nie potrafili komunikować.
 • Jeśli coś jest ponad twoje siły, zredukuj to.
 • Efekty są zdeterminowane na poziomie psychologicznym.

Lankton, S.; Lankton, C. (1983). The answer within: A clinical framework of Ericksonian hypnotherapy.

Komentarze:

Napisz komentarz